Thursday, February 5, 2009

Sino ang dapat sisihin?

may isang lalaking naninigarilyo sa itaas ng tatlong palapag na gusali, sa ihip ng amihan ay tinangay at nahulog sa kalsada ang sigarilyong kanyang tangan. pumatak ang sigarilyo sa mukha ng isang karpinterong nagpupukpok ng pako sa labas ng second floor ng building at naging sanhi ng pagkabitaw sa hawak niyang martilyo... na tumama naman sa ulo ng cigarette vendor na papatawid sana ng kalsada. natumba sa gitna ng kalye ang vendor, na pilit namang iniwasan ng isang paparating na bus na puno ng pasahero. sa pag-iwas na ito ng driver ang kanyang bus ay napasok sa isang bukas na bangko na may dalawang guwardiya. sa gulat ng guwardiya agad itong nagpaputok at sa kasawiang palad ang apatnapung sakay ng bus ay patay na lahat...

sino ang dapat sisihin?

masalimuot at magulo ang nasabing kwento... marami ang karakter... maraming pwedeng sisihin...

sa kasong naging talk of the town... marami rin ang karakter na nababanggit... kasali man ito o nasabit lang... sinadya man ito o hindi...

sino ang dapat sisihin?

No comments: