Tuesday, February 17, 2009

Patay na Bangkay...

nagpunta ako sa isang lamayan kagabi... isang payak na lugar sa gitnang bukid. walang kuryente, malayo sa mga kapitbahay...

sa unang yapak ng aking paa sa kanilang dampa na kinabuburulan ng kanilang namayapang anak, ay kaagad na tatambad sa iyo ang isang kahirapang hindi nakayang ikubli ng mga namumugtong mata ng mga naulila... ang ataul na kinahihigaan ng isang halos buto at balat na babaeng namatay sa panganganak, ay yari sa pinagtagpi-tagping plywood na parang kinuha lamang sa mga porma ng constuction, at ni hindi napahiran ng maayos na pintura...

ang naiwang anak ng yumao ay karga ng kanyang amang bakas na bakas ang todong pagdadalamhati sa paglisan ng asawang sana'y makakatuwang niya sa pagpapalaki sa apat na buwang gulang nilang sanggol.

ang sanhi ng maagang pagkasawi ng isang guro (sana) na iginapang upang makapagtapos sa pag-aaral ng kanyang mahihirap na magulang?

nabinat daw at pinasok ng hangin ang utak!!! ito ay ayon sa "findings ng albularyo" na kanilang kinunsulta...

may himig ng paninisi ang aking tanong sa magulang at asawang mugto ang mga mata sa kaiiyak. "bakit sa albularyo dinadala at hindi sa doktor?" dinala naman daw kaya lang walang nangyari... naubos na ang pinagbilhan nila ng kalabaw... wala na silang pagkukunan ulit, napakamahal at magastos talaga sa ospital!!! halos pambili nga ng pagkain wala na e... dagdag pa nila.

sa tingin ko nga sa katawang hapis na nakahimlay sa ataul ay halos balat na lamang ang bumabalot sa buto, naisip ko nga para namang sa gutom namatay ang babaeng ito...

kung ang hospital sana ng mindoro ay mayroong kumpleto at modernong mga pasilidad, kung sa halip sana na "contraceptives" ang ipinamimigay sa health center ay gawing mga gamot na nakapagdudugtong ng buhay... kung ospital muna sana bago ang pulitika... baka hindi nabawasan ang anak ng isang ina...

naiisip ko tuloy ano kaya ang magiging buhay ng anak nilang ito? kailangan sana ng bata ang gatas mula sa kanyang ina, kaya lang maaga ngang nawala... paano bibili ng gatas na maayos? naubos na sa pagpapagamot ang kalabaw nila at tanging yaman upang kumita ng pera... natatakot ako kasi ang tingin ko sa bata ay isa ng patay na bangkay...

No comments: