Thursday, February 5, 2009

Ama namin...

ako ay lumaki sa pamamalakad ng ama namin... pito kaming magkakapatid, apat na lalaki at tatlong babae... magsasaka ang ama namin at ang ina namin ay may munting tindahan. pitong magkakapatid, pitong magkakaibang ugali. subalit sa patnubay ng ama namin, sa tulong at paggabay ng ina namin, at sa awa ng Diyos ay wala namang naging sagwil sa lipunan...

mas madalas sa hindi, sa aking mga pagninilay sa mga kaganapan na nakabandera sa ating lipunan... kurapsyon dito kurapsyon doon! kahit na yata sa alinmang antas ng ating lipunan ay puno ng kurapsyon. mula sa presidente ng bansa hanggang sa bise baranggay tanod o kahit pa nga (yata) sa loob ng simbahan ay napapasok na ng kurapsyon... mukhang wala na yatang lugar ang hindi napasok ng galamay ni satanas...

ang ibig kong sabihin... ang paglaki at pagkatuto ng mga bata ay nakasalalay sa kanilang ama at ina. tulad ng ginawa ng ama namin...

samakatwid... gayundin ang mga lider ng ating pamahalaan, kung baga, sila ang tumatayong magulang ng lahat ng kanyang nasasakupan... kung magnanakaw ang magulang at ito ang ibubuhay sa kanyang mga anak... makaaasa ka ba na ang mga batang ito hindi magsasamantala sa pag-aari ng iba? tularan sana nila ang ama namin!

kahit na sa simbahan... malaki pa ring papel ang dapat gampanan ng punong pastol, upang ang kanyang mga katuwang sa pag-aalaga ng tupa ay hindi maligaw... malaki ang magagawa ng patnubay ng Ama Namin...

ang tamang paggawa, tunay at makatarungang prinsipyo, mahusay na pagninilay, wastong pagsangguni ay ilan sa kanyang paraan para sa isang patas na pagdedesisyon.

kailanman ay hindi sinikil ang karapatan naming magkakapatid ng ama namin...

No comments: