Monday, February 16, 2009

kalikasan...

sadyang kay ganda ng kalikasang sa ati'y ibinigay ng dakilang Lumikha...
perpekto!!! wala kang pwdeng ipintas... ginawa niya ito ayon sa kanyang disenyo. ang pagsalig sa isa't isa... kapag pinakialaman ang isa, ay siguradong may epekto sa isa pa Niyang nilikha... ang cycle ng "buhay" maging ng tao man o nang iba pang mga "may buhay" at maging ng "walang buhay" ay laging magkakaugnay! isang tunay na perpektong handog ng Diyos sa sangkatauhan...

sa kasalukuyang sitwasyon... na ang ating mundo ay batbat ng mga kahiwagaang dulot ng mga taong itinampok Niya sa lahat ng kanyang nilikha... laganap ang kawalan ng pitagan sa lahat ng Kanyang "Obra". sa kabila ng pagpapakasakit ng kanyang anak upang maging isang halimbawa... at pagtubos sa kasalanan ng masa. unti-unti ang ating mundo ay nahuhulog sa kamay ng mga mapanlinlang!!!

ayon sa aking pagkakaalam... ang guru ng mamburao na si de jesus ay nahuling nandaya (ayon sa mga saksi) sa pamamagitan ng "ballot switching", kaya siya ay pinigil ng kampo ni bokal ignacio, asst. provincial agriculturist alfaro at iba pa... sa kasalukuyan nga ay nawawala (nagtatago kaya?) si de jesus...

pero ngayon ang mga tao pang nagsisikap na "itama" ang mga irregularidad ng maruming eleksiyon ang nakakulong... tama nga ang sabi ng lolo ko... SIRANG-SIRA NA ANG KALIKASAN!!!

No comments: