Sunday, November 16, 2008

Radyo... komentaryo...

ako ay isa sa mga lokal na tagapakinig ng radyo... natutuwa ako sa mga palitan ng ideya at mga komentaryo... sa radyo ko rin natutunan (ipinapaliwanag ng mga brodkaster) ang pag-aanalisa sa mga balita, ads, at komentaryo...

try kong magkoment...

sa advertisement ng alak na inindorso ni fr. roni omanio... nagulantang ako, kasi hindi ba't isa siyang pari? bilang isang katoliko, malinaw sa akin na ang mga pari ang siyang tagapaghubog ng konsiyensya ng mga mananampalataya. sa pag-iindorso ng alak mukhang mali para sa akin... tama naman para kay fr roni? gusto ba niyang matutong uminom o maging lasinggero ang mga tao? maliban na lamang kung talagang hindi na siya pari??? kaya lang sa pagpapakilala nya may father pa rin syang ina-address sa kanyang sarili!!!

sana lang father roni... kung babalik ka sa pagkapari bumalik ka na at umalis sa poder ng pulitiko...

o kaya naman... umalis ka na sa pagkapari at lubusan mo ng yakapin ang utos sa iyo ng amo mong pulitiko...

(pwede na po ba... koment ko? :-/)

No comments: