Sunday, November 23, 2008

Ang Tao Kapag Hindi direktang apektado…

May nakikita akong isang palaisipan sa ugali ng mga tao sa kasalukuyan… ang tinutukoy ko rito ay ang mga taga-oksidental mindoro.

Bilang isa sa mga aktibong mamamayan na nakikisangkot/nakikilahok sa mga usapin/isyung panlipunan na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Katulad ng usapin sa Occidental Mindoro Electric Cooperative (OMECO), isang malaking katotohanan ang nakatambad sa kalakhan ng mga konsyumer…

Ang pagkakaroon ng mahigit 243 milyong pisong pagkakautang ng OMECO sa NAPOCOR

Mula sa category A+ (outstanding) noong panahong pinamamahalaan ito ni Col. Zoilo Perez ay naging category D sa pamamahala ni Alex Labrador

Ilan lamang ito sa mga inihain/ipinarating ng mga convener ng SAVE OMECO MOVEMENT sa mga member consumer… nagkaroon na ng dalawang wave ng prayer rally… pero, still… marami pa ring mga tao ang nanonood lamang at hindi nakikisangkot, hindi sumasama sa rally…

Dalawa ang naiisip ko, una ay ang kawalang malay/pakialam sa mga isyu… mas interesado at kabisado pa nila kung ano na ang nangyayari kay diyosa o kay gagambino kesa sa mga panlipunang issue… ikalawa ay kapag hindi sila direktang apektado, hindi na sila makikialam… kikilos lamang sila kapag nasangkot na sila, kung tinatamaan na sila… kung kailan baka huli na ang lahat!!!

Kadalasan kasi nasasabi natin… kung nagpatingin lamang sana sya kaagad sa doctor, nagamot sana ang kayang sakit… hindi sana sya namatay…

Ang “social sin” ay ang hindi mo pakikisangkot sa mga panlipunang issue. Alam mo ng mali, pero hinahayaan mo lang… kasalanan ito hindi ba?

Ang “structural sin” ay ang pagiging bahagi mo nang kasalukuyang problema… kasalanan din itong tiyak, hindi ba?

No comments: