Thursday, November 13, 2008

pakikisangkot sa mga panlipunang issue...

sa kasalukuyang panahon... ay makikita mo pa rin ang kakulangan sa kamalayan ng karamihan sa mga panlipunang isyu na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga mahihirap na mamamayan.

hanggang sa kasalukuyan sa kabila ng patuloy na pag-aadboksiya ng ibat'-ibang mga civic organization at ng simbahan sa pagbibigay ng information at education campaign... ang mga mamamayan ay hindi pa rin aktibong nakikisangkot upang labanan ang mga katiwaliang namamayani sa ating lipunan...

kulang pa talaga... kailangan pang magparami at magdagdag ng istrarehiya para magising ang mahimbing na tulog ng masang pilipino...

sa pamamagitan sana nito... may magising at may madagdag na tagapag-sulong ng isang payapa at maayos na lipunan... alang-alang sa susunod na henerasyon!!!

No comments: