Monday, November 24, 2008

kapuna-puna...

sa tuwing sasakay ako sa aking motorsiklo... hindi ko maiwasang makita ang kakaibang uri ng mga kalsada.

kahit hindi ako inhinyero... sa pagtaya at pagtingin mo pa lamang sa mga sementadong kalsada na "niyari" ng mga kontratista ng DPWH... makikita mo o matatantiya mo kaagad na ang mga ito ay sub-standard... marupok ang yari... hindi pa nagtatagal na mayari... sira na naman!!! por diyos por santo...

gaano ba ka-bobo ang mga inspektor ng mga ahensiyang ito na namamahala sa pagawaing ito ng pamahalaan upang makapasa ang ganitong uri ng proyekto?

pera-pera na lang ba talaga ang kapalit ng ating mga dangal? pipiliting itama ang mga mali sa tamang halaga?

ang pwesto sa pamahalaan at sa anumang posisyon sa gobyerno ay iapagkakaloob upang mailubog ka sa utang na loob?

kapuna-puna... kaya lang hinahayaan mo... kasi nakikinabang ka... ang masaklap hindi ka na nga nakakatulong sa matitino... tumitira ka pa...

maraming mga garapal... kapuna-puna...

No comments: