Sunday, January 11, 2009

Hanggang ngayon ba naman...?

hindi ko talaga maintindihan ang apat na BOD ng OMECO at ang ilang empleyado nito na nananatiling loyal kay alex labrador... nagdudumilat na ang katotohanan base sa resulta ng audit report... hindi ito kayang pasinungalingan ng kahit na sino pang "poncio pilato"... sadya kayang pati ang intelehente at prinsipyo ay kayang paikutin at tapakan ng pera at ng sinasabi nilang utang na loob??? por Diyos por santo hanggang ngayon ba naman...

sana naman mamulat na kayo!!!

14 comments:

Anonymous said...

napaka sinungaling ng taong yan mang gagamit lahat ng kasamaan nasa kanya...ikaw alex labrador ang lahat nh ginawa mo sa kapwa mo may kapalit rin...

Anonymous said...

kawawa naman si poncio pilato. ang kaniyang pangalan ay nagagamit kaugnay sa mga gawain o personalidad na di maayos o mabuti. pero, si pilato nga ba ay masamang tao? maliban sa paghuhugas niya ng kamay kaugnay sa naging kapalaran ni hesus, ano pa ba ang masasabi nating masamang bagay tungkol sa taong ito?
alipin ng lupa, pakiliwanagan mo naman ako tungkol dito... ikaw ay palagi kong nakikita sa inyong kapilya sa tuwing daraan ako sa tapat nito pag nagbibiyahe ako mula magsaysay hanggang bayan ng san jose. sigurado, mas alam mo ang bibliya kaysa sa akin...

alipin ng lupa said...

hindi naman si poncio pilato ang issue dito...

anyway, nais ko ring sabihin na sa kanyang kapangyarihan bilang hukom... hindi nya nagampanan ito base sa bigat ng mga ibidensyang inilatag ng mga nagsasakdal, hinatulan niya si kristo kahit na alam nyang ito ay walang kasalanan... ang dahilan? natakot siyang maalisan ng impluwensiya at kapangyarihan... in short, humatol siya sa isang taong alam nyang walang kasalanan, dahil sa dikta ng mga maiimpluwensiyang tao...

Anonymous said...

may patunay ka ba na historical na personalidad si poncio pilato? ang bibliya ay sinulat para sa pananampalataya, at hindi para magsilbing historikal na tala ng mga pangyayari, di ba?
hindi kaya si poncio pilato ay isinalarawan lamang ng manunulat ng bibliya sa isang paraang makakasuhay sa layunin nito sa kaniyang pagsusulat? baka kasi kailangan lamang ng isang magkakanulo kay hesus, kaya't kailangang maging masama ni poncio pilato...
ang tawag dito ay hagiography...
at, oo, ang kasaysayan ay itinatakda hindi lamang ng tunay na nangyari, kundi ng hagiograpiya...
maaari bang marinig ang iyong bahagi dito? salamat sa pagmumulat sa aking pananampalataya...

alipin ng lupa said...

sa limbag ng iyong panitik ay hindi ka karaniwang mananampalataya lamang na katulad ko... pwede naman o baka nga sinadya na lagyan ng bida at kontrabida (iba't-ibang karakter) upang mabuo ang isang pelikula... iisa lang ang malinaw dito, hindi iyan makakabawas sa lalim ng pananampalataya ng isang tunay na lingkod ng Diyos...

salamat sa karagdagang kaalaman...

Anonymous said...

ako po ay isang karaniwang mananampalataya lamang... maniwala ka. malaking pasasalamat ko lamang sa phenomenon ng internet. ang kaalaman ay umiigpaw na ngayon sa labas ng mga silid aralan...
magandang makinig din sa mga homily ng mga pari sa ating mga parokya, di ba? very informative sila. hehehe. ano sa palagay mo?
ito ang napapala ng isang palaging dumadalo sa misa.
meron kang sinasabi tungkol sa hndi mahalaga ang detalye ng bibliya para sa pananampalataya. sa isang sesyon namin sa isang paghuhubog noon sa pamayanang kristiyano nang panahon ni fr pete medina, may binabanggit ang aming mga tagapaghubog tungkol sa isang probisyon ng katekesis ng katolikong simbahan. sabi dito, ang pananampalataya ay isang rasyonal na pakikiniig. ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng rasyonal na batayan. tama nga naman, di ba? sasampalataya ka ba sa isang di naman totoo?
pero, maaari mong sabihin, di mahalaga si pilato sa kuwento ni hesus? kasi ang buod naman talaga o pinaka-kaluluwa ng ebanghelyo ay si hesus. tama ka. pero, kung ang detalye ng ebanghelyo na tungkol kay pilato ay maaariing di totoo, at di mayayanig ang iyong pananampalataya sa panginoon, ganoon din ba ang kaso sa iba pang detalye sa ebanghelyo?
ang virgin birth ba ni hesus ay maaring di totoo, at si hesus ay hesus pa rin? sina pedro ba ay maaaring di totoo at si hesus ay mananatiling si hesus?
sabi sa wikang english, "the evil is in the details."

alipin ng lupa said...

debate pa rin naman talaga as of now ang mga puntong iyan... hanggang sa araw at petsa ay hindi malinaw... pero dahil sa hiwaga ng pananampalataya, pinaniniwalaan. naniniwala din ako na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung walang makapangyarihan (sa lahat) na kumilos para sa kaganapan ng lahat ng ito...

kung naniniwala tayo sa Diyos... kasama na rin syempre... si satanas!

salamat po sa pagbabahagi at sa aking pagkatuto. :-)

alipin ng lupa said...

sir,
sayang nga pala yung t a m o blogspot...

Anonymous said...

sir Alipin ng Lupa,
kayo po ba ay lay minister?
at saka, bakit po ninyo sinasabi na mahiwaga ang pananampalataya?
di po ba at rational ito?
ang rational ay isang bagay na maaaring maabot ng isip.
ang isang bagay na mahiwaga ay lampas sa kakayahan nating mag-isip. tipo bang, ito ay isang bagay na tinatanggap na lamang natin kasi hindi natin maipaliwanag...
salamat po sa pagbibigay ng panahon sa aking magulong kaisipan...

anl said...

hindi naman po yung pananampalataya ang sinasabi kong mahiwaga, yung mga pangyayari upang magkaroon ng pananampalataya na pinananampalatayanan ng mga mananampalataya. kung paanong nagbuntis ang isang birhen... ang iba't-ibang milagrong gawa ni Hesus at ng mga alagad, at marami pang iba...

pasensya hindi po ako lay minister at mababaw pa ang kakayahang magpaliwanag tungkol sa biblia...

salamat po ulit sa aking pagkatuto

Anonymous said...

ito nga rin po ang problema ko,e.. kasi di rin ako bihasa sa bibliya, pero nakakapagbasa po ako ng mga babasahin tungkol sa relihiyon.
matanong ko nga lamang po: totoo ba na ang paglilihi ng birhen ay di totoong nangyari? na ang ganitong takbo ng kaisipan -- na ang diyos ay magiging tao sa pamamagitan ng paglilihi ng isang birhen -- ay matatagpuan sa literatura ng rehiyong ginalawan ng mga israelita nang mga panahong ang mga hudyo ay nag-uumpisang humutok ng kanilang mono-theistic na pananampalataya (ibig sabihin, di ito orihinal sa mga kristiyano)?
kung magkakaganito, ang virgin birth ay maaaring di nangyari. sapagkat ito ay lumalabas na isang akomodasyon lamang sa paniniwalang kultural ng panahon...
kaugnay po nito, maitanong ko nga po lamang: ang tao po ay bunga ng pagtatagpo ng semilya ng lalaki at ng itlog ng babae sa ugnayang sekswal. kung ito po ang natural na proseso, bakit kailangang ma-exempt sa ganitong proseso ang anak ng diyos? di ba pag na-exempt ka ay di kumpleto ang iyong karanasan bilang tao? sabi kasi sa sulat sa mga hebreo, si hesus ay naging kagaya natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan...
kung ganito po ang punto, siguro madumi po ang seks para sa ating mga katoliko, kaya't ang anak ng diyos ay di dapat na mabahiran ng duming ito...
ganoon po ba?

anl said...

nais ko pong ilabas ang usapin ng pananampalataya dito, pero baka naman maiugnay n'yo pa rin :-)

sa ugnayang sekswal kasi hindi natin natitiyak kung ang dalawang magniniig ay itinutulak ng kanilang kamunduhan o ng pag-ibig.

kung ginagawa ito ng tao bunsod ng pag-ibig... (baka) malinis... eh paano nga kung tulak lang ito ng kamunduhan (animal instinct o physical attraction lang)?

iisa lang ang aking tiyak... malinis ang pag-big... ewan ko lang ang seks... lalo na ng lalaki at ng half filipino-half filipina :-)

Anonymous said...

iisa lang ang aking tiyak... malinis ang pag-big... ewan ko lang ang seks... lalo na ng lalaki at ng half filipino-half filipina :-)
ang sekswal na ugnayang interracial ba ay masama?

Anonymous said...

manong rey,
yung pinakahuling posting ni moron savant, para makatulong sa iyong pontio pilato...
hehehe.