Wednesday, December 31, 2008

Aking Dalangin...

muli na namang sumapit ang isang panibagong taon...

ang pagsalubong sa hinaharap ay isinasagawa ng marami sa pamamagitan ng mga panalangin... paghahanda ng iba't-ibang kakanin at mga prutas na bilog... may mga "amulet" ... mga paputok pantanggal (daw) ng malas... at iba't-iba pang mga pamahiin na kung magkaminsan ay mas higit pa nating napag-uukulan ng pansin...

gagawin ang lahat ng pamamaraan para lang makasunod sa mga pamahiin o kasabihan...

ang aking dalangin sa taong ito... sana ang pagtugon ng bawat indibidwal sa tawag ng kanyang misyon, sa pag-aadbokasiya, para sa kagalingan ng nakararami ay maging parang binhi ng palay, na tumutubo at namumunga sa pagkatao ng mga mananampalataya...

matugunan nawa natin ang hamon ng panahon ngayong 2009... amen

No comments: