Wednesday, December 17, 2008

kaginhawahan at kahirapan, dapat pasalamatan...

sa panahon ng kasaganaan... halos wala tayong pagsidlan ng tuwa... maligaya at tunay na napakasarap ng buhay... sana ang panahong ito'y wala ng wakas!

sobrang kahirapan ang laging naisasangkalan (idinadahilan) sa maraming mga pagkakataon, kapag ang tao ay nakagagawa ng mga kamalian... mayroon pa ngang minumura at sinisisi ang Diyos... bakit Mo ako pinarurusahan ng ganito? ano ba ang kasalanan ko sa Iyo?

ganito rin ang naranasan at sinabi ni Job sa panahon ng mga pagsubok sa kanya... hindi siya sumuko... hindi nabawasan ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Ama... nalampasan n'ya ang lahat at nabalik muli sa kanya ang mga nawala ng mas higit pa sa dati... sinabi niya na ang kaginhawahan at kahirapan ay dapat pasalamatan.

pinili ni Job na magpakahirap upang sundin ang kalooban ng Diyos... tama 'yun!

pero kung kaya ikaw ay naghihirap dahil may mga taong umaagaw ng kabuhayang dapat ay para sa iyo... ibang usapan na 'yan!

kung ikaw ay nagpapakahirap para sa ikalulugod ng Diyos! ayos 'yan!

pero kung kaya ikaw ay nagpapakahirap dahil gusto mong malugod sa iyo ang dinidiyos mong TAO!!! ibang usapan na iyan...

No comments: