Thursday, December 11, 2008

bakal, edukasyon at pulitika...

ang paghuhubog, pagkokorte o pagmomolde ng bakal ay nagiging madali sa pamamagitan at sa paggamit ng apoy...

ang edukasyon ay nakukuha sa pagbabasa, panonood, karanasan at sa pagbabahagi mula sa iba, nagiging madali ito kung kumpleto ka sa materyales... (i.e. internet etc.)

ang pulitika ay sining ng pamamahala... pwede kang magkahubog o magkahugis base sa iyong kinasangkutan... pwede kang matuto... ng kabutihan... at ng kasamaan...

ang bakal ay nasisira ng kalawang... (tunay na kalawang!)

sa edukasyon ay mayroon ding naninirang kalawang... (mga "guru" na walang prinsipyo at paninindigan... sweldo lang ang habol... nagagamit pa sa pandaraya!)

sa pilitika??? kakaunti na (yata) ang may sariling paninindigan... nawala na ang prinsipyong dati ay ipinakikipaglaban... kinain na ng sistema... kinalimutan na ang dangal... malaki ang impluwensiya ng malalaking "kalawang!!!"

No comments: