Tuesday, March 3, 2009

Kwento ng pag-ibig...

nagsimula akong makakilala at ma-attract sa isang babae, when i was in grade school... edad 9 na taon siguro... nagsimula na akong magpalipad hangin... 12 years na ng makaranas ng isang relasyon... makulay na relasyong pambata (batang isip)... holding hands, bigayan ng kendi, love notes sa mga tearing papers etc... dumaan ang panahon... aral lakwatsa aral... kapag nakakita ng girl na nakatawag ng pansin, ligaw... mapapasok sa isang bagong relasyon na katulad ng dati ay kusang lumilipas... nawawala ng hindi namamalayan... may darating na panibago... mauulit na namang muli... parang araw na sumisikat sa umaga lulubog sa hapon...

sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagsawang hanapin ang isang pag-ibig na alam kong nakalaan sa akin... walang takot sa pagpasok at paglabas sa mga relasyong hindi ko na matandaan kung alin ang seryoso... mas higit na pina-igting ang pagtuklas... naging mapusok at kinailangang panagutan ang naging bunga... nagpakasal... pinangatawanan ang pagiging isang resposableng ama... at asawa... kahit hindi ko matiyak kung ito nga ba talaga ang pag-ibig na inilaan sa akin... ginawa ko pananagutan ko!!!

ayaw ko ng ituloy ang kwento ng aking pag-ibig... ayokong mabisto!

ang ibig ko lamang iparating... higit sa ating mga halal na lider... maging pampubliko o pribado man ito... ang pagpasok sa isang tungkulin ay sarili nating kagustuhan... maaaring may nag-udyok... pero tayo pa rin ang siyang nagpapasiya, tayo ang nagdedesisyon... in short gusto o ginusto rin natin... at dahil sa kagustuhang ito, ito sana ang magtulak sa atin na gawin ang papel ng isang mabuting ama, ina o anak ng ating bayan... katulad ng ginawa ko... kasi iyon ang ipinamulat sa akin ng aking mga magulang...

maliban na lamang kung ang mga magulang n'yo ay iresponsable ring katulad mo!

No comments: