Sunday, June 21, 2009

bata, bata, mas madalas ikaw ang may pang-unawa...

umattend ako ng isang Pre-Membership Education Seminar (PMES)... sa isang kooperatiba ng mga magsasaka. para sa akin hindi ito bago, nakaattend na ako nito late 90s. halos wala pa ring ipinagbago, iba nga lang ang resource speaker. hinimay ang mga function ng bawat kasapi, officers at mga directors... isa lang itong refresher course para dun sa mga nakadalo... pero sa kabila ng lahat marami pa rin ang mga tanong ng ilang kasapi... may mga bagay na itinatanong, na sa aking tingin ay non-sense... pinipilit na makakuha ng mga kasagutang papabor sa kanilang sariling interes!!!

hanggang sa kasalukuyan... wala pa ring nakikitang solusyon sa monopolya ng kapitalismo... kung hindi ang kooperatibismo.

pagkakaisa lamang ang tanging susi upang labanan at pabagsakin ang malakas at makapangyarihang naniniil sa karapatan ng mga dukha!

hindi ko maunawaan kung bakit napahirap itong maintindihan ng mga taong napakatagal nang pinagpapaliwanagan!!!

bata... bata... mas madalas ikaw ang may pang-unawa!

sana lang wala ng taong maging matanda!

No comments: