Thursday, October 8, 2009

timbulan...

laman ng balita sa tri-media ang mga pinsala ng bagyo... kabi-kabila ang mga naging pagbaha. makikita natin ang malaking pangangailangan ng ating mga kababayan... nakalutang sila sa tubig at nagangailangan ng timbulan!!!

sana ang ating pamahalaan ay maging isang tunay na timbulan ng mamamayang nagangailangan!

huwag na sanang mapagsamantalahan ang pondo sa kalamidad... makarating nawa sa mga mamamayan!!!

No comments: