Monday, October 19, 2009

bagong pag-asa...

sangguniang bayan member mula sa mga pamayanang kristiyano at siyang susuportahan sa darating na halalan sa 2010 ang isinusulong ng mga mananampalatayang katoliko ng bikaryato ng san jose. partikular sa apat na parokya ng magsaysay at san jose!

sa aking pagtingin, ito ay hakbang tungo sa isang pagbabagong pulitikal... and of course pagbabago ng mentalidad ng mga katoliko... mula sa kaisipang makasarili (me and my God at wala ng pakialam sa kanilang kapwa maligtas man ito o mahulog sa apoy ng impyerno)... tungo sa isang simbahang may pananagutan sa kinabukasan ng susunod na henerasyon...

kung mailuluklok ng pamayanan ang mga ito... sa pamayanan sila may utang na loob... sa pamayanan sila maglilingkod!!!

bagong pag-asa... na sumisibol sa mga mananampalatayang sawang-sawa na sa monopolyadong pulitika!

susuporta ako at mangangampanya!!!

No comments: