Tuesday, September 22, 2009

stemborer...

0 to 5 days tumatagal ang itlog bago maging uod. 20 days after, magiging pupa. 9 days more magiging paruparo (adult stemborer) at 10 araw pa matatapos ang buhay niya. iyan ang kumpletong life cycle ng isang stemborer...

ang stemborer ay isang uri ng mapanirang kulisap, nakagagawa sila ng pinsala sa suwi (plant tiller(s) sa pamamagitan ng pagbutas sa huwaho (puno) ng palay. "deadheart" ang tawag sa kanyang pinsala sa early stage at "white head" naman sa late stage. ang stemborer ay isang uri ng mambubutas...

wala pang riyak na life cycle ang mga pulitiko...

nakagagawa sila ng pinsala sa ating pamahalaan... binubutas nila ang ating kabang yaman... ...

comparison:
ang stemborer ay mapanira sa kanyang anyong uod (20 days)...hindi nakapamiminsala sa ibang anyo (pupa/adult)...

ang pulitiko ay mapaminsala sa kanyang iba't-ibang anyo, matapos na siya ay maisilang/manalo...

ang solusyon sa stemborer ay ang sabayang pagtatanim... nakatutulong ito upang hindi makapagconcentrate sa iisang lugar ang pinsala. magtanim ng 2 beses lamang sa isang taon...upang maputol ang kanyang life cycle...

simpleng solusyon sa stemborer... na pwede ring gawin upang solusyunan ang pesteng pulitiko... ang sabayang pagtatanim ay pagkakaisa ng mga magbubukid... magkaisa lamang ang mga mamamayan sa pagbabantay sa kanilang pananim (boto)... at huwag magtanim ng higit sa 2 beses (huwag nang iboto ulit ang walang ginawa o corrupt)... mawawala na ang problema...

ang pagiging maka-sarili ang ugat ng lahat ng problema... sa lipunan man o sa halaman!

No comments: