Tuesday, September 29, 2009

alin kaya ang tama?

sa kasalukuyan ay patuloy na pumapailanlang sa himpilan ng dzvt... ang patuloy na adbokasiya ng simbahang katoliko na tutulan ang malawakang pagmimina sa lalawigan! at kasama dito ang isinusulong ng department of energy (doe) at ng pitkin petroleum limited... ang oil and gas... nasa ikalawang antas na sila ng exploration... ang 2 dimensional seismic survey...

noong una pa lamang na paglulunsad ng pagpapamalay(iec) na ipinatawag ng pitkin... ay awtomatikong hinihingi na kaagad (pitkin) ang desisyon ng mga mamamayan... tama ba yun?

ikinakatwiran ng ilang mga pulic officials na... hindi na sila muling magpapatawag ng mga konsultasyon, kasi noong nagpapatawag sila noon ay kakaunti lamang ang dumalo... tama ba yun?

sa aking pagkaunawa ang desisyon ay nakukuha, matapos na dumaan sa maayos na proseso ng konsultasyon at mga pampublikong pagdinig...

alin ba ang tamang sundin... ang dikta mula sa pitkin, doe, gobyerno.... o ang tunay na sentimyento at hinaing ng mga tao mula sa mga pamayanang kristiyano!

ang dikta ba ng impluwensiya... o ang dikta ng konsensiya!

kapag ang huli ang iyong pinili... wala kang pera... ang tiyak lang maganda ang iyong PAMANA!!!

No comments: