Monday, January 18, 2010

pahayag... pagpuri... pananalita...

pahayag... isa itong salaysay na sinasabi ng tagapagsalita ayon sa kanyang pagkaunawa sa mga pangyayari o sa mga bagay na kanyang nakita...

papuri... sinasabi ito ng tagapagsalita upang ipahayag o iparating ang kasiyahan sa mga nagawang maganda o mahusay...

pananalita... ginagawa ito upang maunawaan ang tagapagsalita sa kanyang nais ihayag...

pahayag, pagpuri, pananalita! sandata ng mga pulitiko! ginagamit upang buuin o wasakin ang kakampi o kalaban!

madalas na inaabuso ng mga bayarang "media person"... ang kanilang pahayag, papuri at pananalita... ay ayon sa kagustuhan ng kapitalista... na kalimitan ay mga pulitiko! mas maganda mas mahal... mas malaki ang kikitain o kinikita...

edge ito ng mga may pera!

panlinlang sa mga kapos sa kaalaman... matuto sana tayo, mga kababayan! upang hindi tayo maging bulag at maging sunud-sunura...

No comments: