Tuesday, December 8, 2009

gimik na naman sa panahon ng halalan!

dumaan ang panahon ng tag-bagyo, pagbaha at mga kalamidad na sumira sa malaking porsiyento ng mga palayan sa mga lugar na may kababaan, sa mga malalapit sa daang tubig, sa mga dalisdis na lugar, makikita at naramdaman talaga ang pinsala!

ang palagian at ordinaryong tanawin syempre pa ay ang mga pulitiko na nagbibigay ng tulong sa mga taong napinsala (daw).

ngayon ay mayroon na namang umiikot, nag-oorganize ng mga kababaihan, mga friends of jtv (raw)...

kung ang mga pag-oorganize sana na ito ay ginawa hindi sa panahong ito na malapit na ang halalan... kapuri-puri sana...

pero sa panahong ito... maliwanag na maliwanag... gimik lang ito sa pamumulitika!

No comments: