Sunday, June 1, 2008

Carbonized Rice hull

Ang ipa o rice hull ang itinuturing na pinaka-walang silbing bagay na nakukuha sa palay kung ang ating tatanungin ay ang mga millers at ang ibang mga magsasaka dito sa ating rehiyon. Ang pagtatapon ng ipa ay isa sa napakalaking problema ng mga millers na nagtatapon at nagsusunog nito sa mga tabing daan, ang usok at ang abo nito ay nakakaperwisyo sa mga motorista, pasahero at sa mga mismong nakatira malapit sa lugar. Sa ngayon ang ipa ay p’wede ng mapagkakitaan.

Ang ipa ang nasa pinakalabas na bahagi na siyang nakabalot sa butil ng palay. Ito ay natatanggal sa pamamagitan ng milling at kadalasan ay sinusunog lamang o nagiging basura na kakalat-kalat. Ang mga mananaliksik mula sa PhilRice ay nakatuklas na ang walang silbing ipa na ito ay maging uling upang magamit sa iba’t-ibang kapakinabangan.

Ang inuling na ipa ay galing mula sa isang hindi kumpletong pagsunog dito. Namamalagi ito sa kanyang anyo ng pagiging ipa maliban lamang sa pagiging maitim nito. ito ay nagtataglay ng Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium at mga micronutrients na kailangan sa paglaki at pagtubo ng halaman. Sapagkat ito ay inuling, ito ay ligtas sa mga organismo ng sakit. Ito ay maraming gamit, mula sa agrikultura at maging sa industrial, bukod pa rito, ito ay natuklasang nakagagamot at nagagamit na rin sa ating mga tahanan.

Bawat taon, ang Pilipinas ay nakapagpu-produce ng halos 3.1 metriko tonelada ng ipa mula sa 14 na milyong metriko tonelada ng palay. Subalit ang karamihan sa mga ito ay nasasayang lamang sapagkat marami sa ating mga magsasaka at mga negosyante ay limitado ang kaalaman kung paano ito maayos na mapapamahalaan.

Ang atin pong mga babanggitin ay makakatulong upang hindi lamang mapamahalaan ng maayos ang ating mga ipa, bagkus ay makakatulong na maiiwas ang ating kapaligiran at ang pagkalagay sa panganib ng kalusugan ng tao, kaalinsabay ang pagpapataas ng ani ng mga gagamit nito.

Ang mga problemang matutugunan ng inuling na ipa:
•Rice hull disposal
•Environmental hazards
•Mataas na presyo ng farm inputs tulad ng abono at pestisidyo
•Mahirap bunuting mga punla
•Maruming tubig
•Mataas na presyo ng fuel
•Agricultural Land Degredation

Mga pakinabang na nakukuha sa inuling na ipa:
1.Panghalo o panlahok sa Organikong Pataba
•Kapag ito ay inihalo sa ibang mga organikong materyales, ang inuling na ipa ay isa sa magandang pinanggagalingan ng organikong pataba
•Ang magandang kalidad ng organikong pataba ay binubuo ng:
-dumi ng hayop (4 na bahagi)
-inuling na ipa (4 na bahagi)
-berdeng halaman (2 bahagi)

2.Bilang Soil Conditioner
•Ang paghahalo ng 10-15 sako ng inuling na ipa sa organikong pataba na ilalagay sa punlaan may sukat na 400 square meters ay sapat na upang maging madali na itong bunutin
•Nakakatulong din ito upang maibalik ang nutrients at iba pang micro-elements sa lupa, na nawawala dahil sa walang tigil nating pagtatanim.
•Nakakatulong din ito upang maibalik ang struktura ng lupa, tulad ng water holding capacity, pagiging buhaghag, at ang pagkakaroon nito ng aeration.

3.Nagagamit na tirahan ng mga helpful microorganisms
•Kapag ang inuling na ipa ay hinaluan ng mga microorganisms mas higit itong nagiging kapakipakinabang, sapagkat ang inuling na ipa ay mainam na tirahan ng mga ito. Sa composting mas higit na nagiging mabilis ang pagkabulok nito.
•Ang inuling na ipa ay mahusay na attractant ng mga nitrogen fixing bacteria na karaniwang nakikita o nakukuha sa ugat ng mga berdeng halaman

4.As water purifier / waste water filter
•Ang uling ay nakakasala ng mga dumi sa tubig, nagiging epektibo ito at maaari na rin nating magamit sa bahay o maging gawin itong inumin
•Ang inuling na ipa ay epektibo rin sa para makapag-re-cyle ng tubig.

5.Nagagamit na pangkontrol ng peste
•Sa kanyang likas na itim na kulay, ang inuling na ipa nakapag-iimbak ng init mula sa araw. may taglay din itong silica na nakapagdudulot ng iritasyon sa mga golden kuhol. kung ito ay ilalagay pagkatapos ng huling paglilinang ang mga golden kuhol ay hindi gaanong makagapang, at madali na para sa mga magsasaka na sila ay pulutin.

6.Nagagamit na panggatong
•Ang inuling na ipa ay hindi nagbago ng anyo at maganda ding alternatibong panggatong, kung ihahambing sa karaniwang ipa na ginagamit nating panggatong, madali itong sindihan at madali ring makapag-produce ng init

7.As deodorizer / odor suppressant
.ang paglalagay ng uling na ipa (nakalagay sa pinong screen) sa loob ng refrigerator ay nakakatulong upang maalis ang masamang amoy nito na dulot ng mga sari-saring laman nito.

3 comments:

grace monterola said...

paano magiging alternatibong panggatong ang uling ng ipa?

grace monterola said...

paki explain lang po kung paano magiging panggatong ulit yung uling ng ipa.salamat po

grace monterola said...

marami po kasi dito sa amin uling ng ipa.Gusto po namin gawan ng paraan na maging panggatong ulit ito.salamat po