Friday, April 25, 2008

Magsasaka nga ba o magsasako??!

Halos tapos na ang anihan mngayong summer crop. Malaki ang itinaas ng presyo ng palay, mula sa NFA price na Php 12.00 ay naging Php 17.00. sa mga traders nga ay mas mataas pa, may nagsasabing umaabot ng Php 18.00 per kilo. Malaking tulong na sana sa mga magsasaka ang magandang presyo na ito ng kanilang pangunahing produkto... malaki na sana ang tsansa ng pag-unlad. Kinausap ko ang isang karaniwang magsasaka, may second crop (palay) siyang inani, uppps! Kaaani pa lang, kulang lang ng konti sa isang ektarya. Ayon sa kanya inaanihan nya ito ng 70 kaban. Nagtataka lang ako kasi sa isang karaniwang magsasakang bagong ani, hindi ba dapat ay masaya siya? Kaya ako nagtanong... isang simpleng “kumusta na” ang namutawi sa aking mga labi. Isang mahabang buntung hininga ang kaniyang pinakawalan bago sumagot... “heto walang natira”, isang himig na parang hindi mabigkas, parang may bara sa lalamunan. Bakit naman, balita ko 49 bags ang inani mo? Tanong ko na may halong pagtataka... sa medyo malakas na tinig...”kasi naman palayan ang mga inutang ko! 3 kaban ang bayad sa isang libo. Eleven thousand ang nautang ko... times 3 e di 33 bags... bayad ko sa thresher 4 na kaban... bayad ko sa hand tractor 4 na kaban... sa gapas 3 kaban... 3 kaban ang renta sa aking water pump 2... ang buwis ko pa na??? papayag kaya ang biyenan ko na yun lang natira ang ibigay ko? Nabigla ako!!! Kasi ang aking tuos 49 bags na yun! Ano pa ang matitira para sa kanyang biyenan? Bago ako nakapagsalitang muli... dayami na lang ang buwis na makukuha ng biyenan ko pare!!!

Hindi ko na alam kung paano kami naghiwalay sa usapang iyon... ang aking iniisip... apat na buwan siyang nagtrabaho at nagpakahirap sa pagtatanim ng palay... tapos wala man lamang pakinabang???

Kung hindi sana siya bumibili ng abono (4 na kabang urea daw ang kaniyang ginamit), aba e di katumbas ito ng apat na libong piso o 12 kabang palay (3 kabang palay ang 1 libo) sana ang natipid nya. Idagdag pa ang pesticide at mullocide na kanyang ginamit...

Sa aking pagtingin... kung hindi siya magbabago ng pamamaraan, kung hindi makakalag ang mind set na na nakatali sa chemical farming... walang maliliit na magsasaka ang makakaahon sa kumunoy ng kahirapan!!!

No comments: