Monday, April 14, 2008

Ang dalawang mukha...

Sa aking patuloy na pakikisangkot, pakikisalamuha sa lipunang aking ginagalawan, napansin ko na ang bawat bagay ay may dalawang mukha... kung may maitim maroong maputi. Kung mayroong gabi may umaga. Kung may mabuti may masama...

Katulad ng ating mga scientists. Mayroong mga nag-aadbokasiya - nagta-trabaho, alang-alang sa bayan... mayroon namang para lang magkamal ng salapi. Ginagamit ang kanilang talino at kakayanan, gagawin ang lahat ng ibig ipagawa... sa tamang halaga.

Kung talagang ang nais ng mga transnational corporations na katulad ng Monsanto, na tulungan ang mga magsasaka (katulad ng palagi nilang ipinangangalandakan na sila raw ay kabalikat ng mga magsasaka) bakit ang lahat ng kanilang mga produktong nililikha ay laging may kaakibat na gastos? May mga binhi silang ipino-produce na ginamitan nila ng cytoplasmic sterile line upang hindi na tumubong muli... nais nilang kontrolin ang agrikultura. Kung sino ang may-ari ng binhi, siyang may tangan ng produksiyon. Ang lahat ng kanilang mga binhi ay kailangan o mataas ang dependent sa lason, sa patubig at sintetikong abono. Kung talagang kabalikat sila ng mga magsasaka bakit hindi sila lumikha ng mga binhing hindi na kailangan pang gastusan ng mga magsasaka upang umani ng malaki? Iisa pa rin amg malinaw... ang kanilang mga produkto ay kanilang ginagawa upang MAGKAMAL ng salapi!!!

No comments: