Wednesday, October 17, 2012

Lupang Hinirang...

Ngayon ko lang naisipan na muling magsulat/magkwento/magsalaysay...basta! Ang minamahal kong lupa, ay patuloy na nadudurog... Patuloy na nilalason... Patuloy na pinakakain ng mga kemikal... Patuloy at unti-unting pinapatay... Minsan sa aking paglalakad... pamamasyal sa isang bukirin... Nakita at nakausap ko ang isang magsasakang nag-ispray ng insecticide sa halamang kanyang tanim. Dala ng aking pagiging usisero ay tinanong ko siya kung bakit niya ito ginagawa. Sinagot niya ako ng pasimple,"Syempre para ako umani!" Bakit naman gusto mong umani? "S'yempre para mayroon akong maibenta at magkaroon ng pera." Bakit naman gusto mong magkapera? " Para sa aking pamilya... para makapag-aral ang mga anak ko... para makakain sila ng tama at makatapos ng pag-aaral." Wow! mataas at maganda pala ang pangarap mo... "Oo naman! para sa kanila ang lahat ng aking pagsisikap!" Talagang mahal na mahal mo ang iyong pamilya? " S'yempre lahat ay gagawin ko para sa kanila!" Madalas ay ganito ang tipikal na kwento ng buhay ng 80% ng mga mamamayan ng ating bansa, (nasabi ko ito kasi majority ng mga Pilipino ay magsasaka). Lahat ay gagawin para sa pamilya. At ito rin ang pinaniniwalaan ko. Kahit naman hindi magsasaka. Maliit lamang ang porsiyento ng mga hindi nag-iintindi ng kanilang pamilya. Ang punto ko lamang ay ito... kung sadyang mahal natin ang ating pamilya, bakit kailangan nating lagyan ng lason (insecticide, pesticide at iba pang kauri nito) ang mga halaman na ating itinatanim?... sino ba ang pangunahing kumakain nito, hindi ba't ang minamahal nating pamilya?... na pinag-aalayan natin ng ating mga pinaghirapan?... kung sadyang mahal natin sila... hindi ba marapat lamang na ingatan natin ang kanilang buhay?... Alam naman ng mga magsasaka na lason ang inilalagay nila sa mga halaman pero bakit ginagamit o inilalagay pa rin nila? Ang kwentong ito ay tulad din ng kwento ng ating lipunan, pulitika, ekonomiya, kultura, espiritwal at kalikasan... sa pulitika halimbawa. Alam na alam nating lahat ang kasaysayang pulitikal sa ating paligid... pero bakit sila pa rin ang panalo?... sila pa rin ang mga nakpwesto? ... mula noon hanggang ngayon... katulad sila ng mga insecticide, pesticide at iba pang mga kemikal na nakasasama sa lahat... Sa kasalukuyan ay hindi na tinitingnan ng mas nakararami kung ano ang kahihinatnan sa dakong huli... ang mahalaga ay ang kasalukuyan... bahala na bukas!!!??? Ang lahat ng bagay ay nagmula sa lupa... walang anuman o sinuman na hindi nagmula sa lupa... sa bawat pagpatak ng kemikal sa mga halaman ay lason ding pumapatak sa lupa! Lupang mayroong angking buhay... lupa na siyang pinagmumulan ng lahat... kailan kaya magmamalasakit ang mamamayan sa aking lupang hinirang?

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/