Thursday, March 18, 2010

walang katiyakan...

pumapasok na sa lupaing ninuno (ancestral domain) ang pitkin petrolium limited para sa kanilang 2dimentional seismic survey (drilling & blasting)...

litaw na litaw ang kasinungalingan na mag-asawang aggravante... bakit? nung bago pa lamang sila nagpapamalay (information education campaign) sa mga lugar na sasakupin/madadaanan ng oil and gas exploration ay hindi raw sila papasok sa nasasakupan ng lupaing ninuno... igagalang nila ang karapatan ng mga tao kung hindi ito papayag... hindi naman pala ito totoo... mga sinungaling!!!

nalulungkot ako sa mga nangyayari... gumamit na sila ng pera... binayaran ang ilang mga katutubo... sumama na sa kanila si fausto noveloso at eddie pelegrina... ito ang mga lider na ginagamit nila upang magbigay ng pera sa kanilang mga katribu... nakakalungkot... nahahati na ang tribu... dahil sa mga demonyong bumaba sa lupa... at nag-anyong banal!!!

No comments: